Pomagamy w dokumentacji - PEFRON

Badania tympanometryczne

Tympanometria to rodzaj badania bezinwazyjnego. Polega na badaniu odchyleń błony bębenkowej czy reakcji mięśnia strzemiączkowego po zmianach ciśnienia oraz bodźcach dźwiękowych wytwarzanych przez tympanometr. Tę metodę można zastosować także w przypadku dzieci, ponieważ wyniki badania są uzależnione od danych pochodzących z urządzenia, a nie odczuć badanego. U naszych Klientów stosujemy:

  • badanie trąbki słuchowej Eustachiusza,
  • badanie odruchu strzemiączkowego.

 

badanie słuchu